Paul Albuja

Paul er revisorassistent, og har været ansat siden juni 2013. Han læste til statsautoriseret revisor i Ecuador. 

Mail: paul@a4revision.dk

”Vi skal ikke glemme, at vi er mennesker.”

Jeg har altid været god til tal og har arbejdet med regnskab siden jeg var 15 år. Jeg lægger vægt på, at det jeg laver, er korrekt. Jeg vil gerne have, at kunderne er trygge ved mit arbejde og har tillid til mig. Kunderne kan være rolige, fordi alt er i orden - de kan koncentrere sig om deres virksomhed, så tager jeg mig af økonomien.

Noget af det mest interessante ved arbejdet som revisor er slutregnskaber og moms. Skattesiden er spændende. Det er vigtigt at holde sig opdateret om de mange nye regler og love - når kunderne ringer og spørger, skal vi kunne rådgive om konsekvenserne for dem. Der er mange aspekter ved at drive virksomhed, og vi skal rådgive om, hvad der er bedst for den enkelte. Som kolleger sparrer vi med hinanden for at kunne give den bedste hjælp.

Her møder kunderne den revisor, som har lavet deres regnskab. Det kan jeg godt lide. Jeg er lidt gammeldags. Jeg kan godt lidt at møde mennesker – og vil hellere have, at kunderne kommer forbi, end at vi taler i telefon. Vi skal ikke glemme, vi er mennesker.